Pozdravljamo Vas na sajtu Restorana HEDERA !

hedera2

Dozvolite nam da se predstavimo u nekoliko re?i i da pokušamo da Vam do?aramo zašto smo toliko sigurni u sebe i u to da ukoliko se još do sada nismo imali priliku sresti, to ?e se uskoro desiti.

Na?i ?ete nas u Hajdukovu, gde se Karolj Remete i njegova porodica od 1992 godine bavi ugostiteljstvom. Iskustvo steknuto u radu proteklih godina ?e Vam se odraziti na svakom tanjiru sa jelom napravljenom perfektno u harmoniji prema ukusu Gosta, ili u mirisu naših poga?ica i doma?ih štrudli. Ali u?enje, prilago?avanje i uvo?enje novih stvari se nastavlja. Ugostiteljstvo je struka u kojoj ?ovek nikad ne sme biti zadovoljan, mora da teži prema novom, boljem i perfektnijem i sve to iz jednog razloga: da Gost uvek na?e svoje mesto za stolom.

Naša ponuda kre?e od doma?ih ukusa, od bakinog recepta prema modernoj svetskoj kuhinji. Na ovakav na?in pokušavamo da se prihvatimo svake mogu?nosti da svaki Gost zadovoljno pomiluje svoj mali stoma?i? kada odgurne svoj tanjir.

Trenutni kapacitet Restorana je do 80 osoba, a nova letnja basta od aprila 2015 god. pove?ana je za još 120 sede?ih mesta. Prema dogovoru organizujemo razne porodi?ne skupove, ro?endane, maturske ve?eri i sli?no. Ako se pokaže interesovanje, obezbe?ujemo živu muziku, serviramo veliki asortiman pi?a i doma?eg vina da atmosfera bude prava. Perfektno sinhronizovani timski rad nam omogu?uje da primamo i svadbe sa ve?im brojem gostiju. Tako?e vršimo i dostavu na ku?nu adresu, jer znamo da Vam time možemo zna?ajno olakšati organizovanje bilo kakve ku?ne proslave. Nedeljom Vas srda?no o?ekujemo na ru?ku sa ponudom bogatog švedskog stola.

Dragi Gosti, ako smo uspeli da Vam skrenemo pažnju na nas i našu ponudu, molimo Vas nemojte se mnogo razmišljati, potražite nas, da Vam važne doga?aje u?inimo nezaboravnim!!!